Beställ boken ”Att coacha grupper”!

Beställ boken "Att coacha grupper" Boken ”Att coacha grupper” är den första boken på svenska i    ämnet. Boken beskriver hur du kan arbeta med gruppcoachning men också individuell coachning i grupp. Praktiska verktyg och konkreta tips på hur du går tillväga varvas med exempel och en teoretisk bakgrund. Boken vänder sig i första hand till chefer/ledare, men kan även användas av konsulter, coacher, handledare, personaltjänstemän och andra som i olika sammanhang arbetar med (utveckling) av grupper.

Boken kan beställas på http://www.chefskonsulten.se. Kostnad: 250:- + frakt (36:-).

Ett gräl börjar aldrig med den första repliken!

cid_436cb301-5bb3-47f1-b9d1-674399d9cfe7lan2 Vi behöver inte välja att ha konflikter med människor i vår omgivning, om vi inte vill.
Om den andra parten är den som fäller den första repliken, så har vi ett val. Vi kan antingen välja att svara med en replik eller ett beteende, som skapar en konflikt, eller så väljer vi ett beteende eller en replik som tar udden av den första repliken.

MAN ÄR ALLTID TVÅ I EN TANGO!