Lyssnar du på dina medmänniskor?

cid_436cb301-5bb3-47f1-b9d1-674399d9cfe7lan4Det är stor skillnad på att lyssna och att höra. Att höra, innebär att ljudvågorna passerar genom dina öron. Att lyssna innebär så mycket mer.Vad är det som gör att det är så svårt för oss att verkligen lyssna på varandra? Att lyssna utanför oss själva? Att lyssna, utan att fundera på vad vi själva vill säga? Svaret är, att det oftast känns skrämmande för oss att åsidosätta våra egna åsikter och tolka världen utifrån en annan människas synpunkter.

”Vi människor är så lika, men samtidigt så olika varandra!”

Tips!

Prata med någon som du vet är helt olik dig själv, eller någon som du vet har helt annan syn och värderingar än du själv har. Lyssna och försök komma underfund med hur den personen tänker. Jag lovar, du kommer att lära dig massor, även om du inte håller med personen ifråga!

Man måste lära sig att leva med sina håligheter!

cid_436cb301-5bb3-47f1-b9d1-674399d9cfe7lan1Det är få månniskor som lever ett helt liv utan motgångar! Det är få människor som lever ett helt liv utan att någon gång drabbas av någon slags sorg! Du kan aldrig hindra en fågel från att flyga över ditt huvud, men du kan hindra den från att bygga bo där! När jag själv för ett par år sedan drabbades av en till mig mycket närståendes plötsliga död, skapade jag detta uttryck ”Det gäller att lära sig att leva med sina håligheter!”  Livet måste gå vidare! Det är det som är livet:  GLÄDJE och SORG!