Man måste kunna leda sig själv för att kunna leda andra!

cid_436cb301-5bb3-47f1-b9d1-674399d9cfe7lan5I de allmänt positiva bilderna av goda chefer reflekteras en tydlig kärna: En god ledare är en psykiskt mogen människa med bra förmåga att kunna hantera stress.

”Ledarskap är en färskvara, och som ledare behöver du regelbunden påfyllning!”

Annonser

Individuell chefscoachning!

cid_436cb301-5bb3-47f1-b9d1-674399d9cfe7lan7Jag har varit chef och ledare under många år av mitt liv. Aldrig någonsin har jag haft något stöd i min roll, förutom från mina närmsta chefer. Idag har jag som egen företagare alltid ett par chefer i individuell chefscoachning. Jag träffar dem regelbundet med ca tre till fyra veckors intervaller. Ibland lägger vi även in telefoncoachning mellan träffarna. Mailkontakt har vi hela tiden. Metoden är så effektiv, när cheferna är motiverade! Det händer så otroligt mycket i deras chefsutveckling och även med dem som enskilda individer!! Med viss avund kan jag då se tillbaks på mitt eget chefsskap och tänka: -Tänk om jag i mitt chefsskap också hade haft möjlighet till individuell chefscoachning! Vilket enormt stöd det hade varit!