Är du arbetslös och söker en Jobbcoach?

!cid_436CB301-5BB3-47F1-B9D1-674399D9CFE7@lan
Carina Lätt har jobbat med coachning under många år, både med enskilda individer och grupper.
Med lång och bred erfarenhet inom området vet hon vad som krävs för att hjälpa dig att nå dit Du vill. Under våren 2009 gav hon genom bokförlaget Liber ut den första svenska boken i hur man coachar grupper.
Förutom de överenskomna personliga mötena ingår:
• Kortare samtal vid behov mellan de bokade coachningssamtalen, planera, leda, genomföra och följa upp.
• Regelbunden mailkontakt
• Överenskomna hemuppgifter för att Du ska vara i process.
• Hjälp med CV och intervjuträning.
• Träffar Dig enskilt eller i grupp om 3 – 5 deltagare.
För att coacha en person till dennes mål, måste man först och främst hitta honom där han är och börja där!
Chefskonsulten, Carina Lätts företag utgår ifrån Din situation, Dina tidigare erfarenheter och Dina nuvarande mål. Chefskonsulten vänder sig inte till specifika yrkeskategorier utan till alla korttidsarbetslösa som vill ha ett arbete.
Avtal är tecknat med Stockholm och Lidingö, men om Du tillhör målgruppen, är intresserad och Din handläggare på Arbetsförmedlingen anser att detta skulle vara det stödet som skulle ge Dig mest, så är Du välkommen, även om Du bor utanför Stockholms kommun.
Carina Lätt är chefscoach och konsult med HR-inriktning. Internationellt certifierad coach ACC, Beteendevetenskaplig högskoleexamen (1982) och har vidareutbildning inom KBT. Mångårig erfarenhet som konsult inom personalområdet, arbetsledarerfarenhet, erfarenhet från ledande position inom kooperativ samt som utvecklingsledare för chefer i privat och offentlig sektor.
Vad gäller ungdomar har Carina en bred erfarenhet från sitt tidigare arbetsliv, såsom fritidsgårdföreståndare, fältassistent, socialsekreterare, skolkurator och ansvarig för IV-program på gymnasieskola.
Chefskonsulten coachar regelbundet individer och grupper. Utbildar ständigt nya coacher och chefer, samt är en flitigt anlitad föreläsare inom bl a Kunskapsdagarna i Sverige och Svenska föreläsare.
Ring eller maila om Du tror att jag skulle kunna vara rätt jobbcoach för Dig!
Mailadress: info@chefskonsulten.se
Hemsida: http://www.chefskonsulten.se
Telefon: 070 – 982 04 58
Du måste veta vem du väljer som Din personliga jobbcoach!

Annonser

Respekten jag känner för träd!

Bild 051Högaktningen, vördnaden!
Ett enda träd ger syre som räcker för tio människors årsbehov.
När löven är utslagna tar trädkronorna upp stoftet i luften och på vintern tar grenarna emot avgaserna, tar det på sig som Jesus i Bibeln, sträcker ut armarna och tar emot luftföroreningarna, stora lungor i världens städer, träden andas så att luften blir renare.
Tar emot giftet som gerillakrigare, kamouflageklädda, kraftiga, närmast trafiken. Värnar, skyddar oss stadsmänniskor.
Gamla träd kan ha en bladyta på mer än en kvadratkilometer och en inre bladyta på 160 kvadratkilometer – den inre kvadratytan är summan av alla cellytor som bladen är uppbyggda av.
Visst är naturen fantastisk!