Har du mött en scencoach?

För ett par år sedan när jag höll en utbildning i ”Att coacha grupper” för proffesionella coacher frågade en av deltagarna mig hur hon skulle göra för att få deltagarna att göra som hon ville. Jag blev lite ställd, eftersom coachning är en teknik som handlar om att frammana den inneboende potential och självkännedom som varje människa själv har. Det handlar alltså om att ta reda på vad varje gruppdeltagare och gruppen som helhet är motiverad för. Självklart ska en gruppcoach ha ett ramupplägg, men han/hon måste alltid ”dansa i ögonblicket”, och vara beredd att släppa upplägget och anpassa det på plats direkt till vad gruppen är motiverad för. Om utövarna inte känner att upplägget är anpassat just till dem får de en känsla av maktlöshet, som motverkar deras motivation. Kom ihåg! Det är inte gruppcoachens agenda som ska uppfyllas! Gruppcoachen är enbart ett redskap för att gruppen ska nå dit den vill!
Med tiden har jag börjat kalla dessa coacher för scencoacher. Dessa personer är ofta lätt förföriska då de får ökad energi av att vara i centrum i alla sammanhang, men gruppens behov är inte alls i fokus!

Man kan lära sig att bli lycklig(are)!

Livet är inte hur man har det
Utan hur man tar det
Men ibland orkar man inte ta det

(Eget ordspråk)

Enligt forskaren Sonja Lyubomirsky bestäms lycka till 50% av arv, till 40% av eget beteende och bara till 10% av personliga omständigheter. Personliga omständigheter är exempelvis sådant som att vara gift eller ogift, fattig eller rik, ha god hälsa eller vara sjuk.
Forskarna har också kunnat påvisa att frekvensen av positiva känslor är viktigare än styrkan på dem. Ju oftare desto bättre, alltså.
Sammanfattningsvis innebär detta att det finns mycket stora möjligheter att genom träning och övningar öka vår personliga mängd av positiva känslor. Vilket gör oss lyckligare.
En bra start är att börja med att identifiera dina negativa tankar, ifrågasätta dem, och se om det går att se saken, tolka saken på något annat positivare sätt.