Chefskonsultens kurser på KFO hösten 2010

Ny som chef
Kursen vänder sig till dig som är chef med personalansvar och som har högst 1,5 års chefserfarenhet. Utbildningen hjälper dig att snabbt hitta din nya yrkesroll.

Kursen är utformad i tre delområden:
• Chefsrollen
• Arbetsgruppen
• Personlig effektivitet och balans mellan jobb och fritid

Malmö: 14-15 oktober 2010
Stockholm: 25-26 oktober 2010

Ledarskap för erfarna chefer i skolan
Kursen vänder sig till dig som är erfaren chef med minst 1 års chefserfarenhet.
Du utvecklas i din ledarroll genom att träna ett antal ledarverktyg och lära mer om hur just du fungerar och ses som ledare.
Utbildningen fokuserar på fyra huvudsakliga delar:
• Ledarrollen
• Det personliga ledarskapet
• Gruppen och teamet
• Coachande ledarskap

Plats: Stockholm
Datum: 1-2 november

Arbetslagsledarutbildning – friskolor och större förskolor
Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap och förståelse
för ledarrollen, arbetslagsledarens roll och hur ledarskapet påverkar
verksamheten.
Utbildningen bygger på teoretisk genomgång, praktiska övningar, reflektioner samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.
Utbildningen fokuserar på fyra huvudsakliga delar:
• Rollen som arbetslagsledare
• Arbetslaget/arbetsgruppen
• Kommunikationen i gruppen
• Det personliga ledarskapet

Plats: Göteborg

Datum: 23-24 september

Gemensam Fortbildningsdag – för de enskilda förskolorna
KFO har under de senaste åren märkt en ökad efterfrågan av idéutbyte och kunskapsutveckling för personalgrupperna inom de enskilda förskolorna.
Under en heldag träffas samtliga arbetstagare från 5 – 7 förskolor för idéutbyte och kunskapsutveckling.
Vi arbetar enligt cafémodellen. Vilket förutom trevlig, avspänd miljö, innebär att det är tydlig struktur och att deltagarna under dagen arbetar i flera olika grupper.

Stockholm: Fredagen den 11 januari 2011

Kostnad: 3.500:- inkl moms/förskola med färre än 7 deltagare, 4.000:- inkl moms/förskola med 7 – 10 deltagare.

 

Ledarskap inom vård och omsorg

Kursen vänder sig till dg som har någon form av personalansvar inom vård och omsorgsområdet.

Målet är att ge dig grundläggande kunskaper för ledarskap inom vård- och omsorgsarbete samt ge dig kunskaper om ledarskapets grunder och teori, det specifika med ledarskapet inom vård-och omsorg och det personliga ledarskapet.

Kursen fokuserar på fyra huvudsakliga delar:

  • Ledarrollen
  • Det personliga ledarskapet
  • Arbetsgruppen
  • Coachande ledarskap

Plats: Stockholm

Datum: 15-16 september

Chefsforum för KFOs chefer
MÅLGRUPP
Nätverken vänder sig till chefer och arbetsledare inom förskolor, fritidshem och fristående skolor. Två grupper erbjuds till chefer/ledare med färre än 10 medarbetare, och en grupp vänder sig till chefer/arbetsledare med fler än 10 medarbetare.
INNEHÅLL
I grupper om 7 – 9 chefer/arbetsledare kommer du att få tid och hjälp att reflektera över egna och andras erfarenheter genom att fokusera på olika problem och frågeställningar i chefledarskapsrollen
SYFTE
Syftet med nätverket är att chefer/arbetsledare från olika verksamheter ska få möjlighet
att under samtalsledning utbyta erfarenheter, tankar och idéer avseende ledarrollen.
KURSAVGIFT
400:- till 500:-kronor/deltagare/halvdag exkl moms och lokalkostnad.
TID
Tre till fyra halvdagar under terminen. Grupperna är öppna.

Alla kurser kan beställas och skräddarsys för KFOs medlemmar i Sverige.

Arbetsglädjen ökar på våra arbetslatser!

Enligt de senaste undersökningarna ökar nu arbetsglädjen på våra arbetsplatser i Sverige. Här kommer några exempel på saker ni kan göra i vardagen för att öka glädjen just på er arbetsplats.
* Träna på att ge varandra återkoppling (Feedback). Det är viktigt för oss att känna att vi är sedda och uppskattade av varandra!
* Tänk på Sinnesrobönen. ”Ge mig tålamod att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och viktigast av allt, förstånd att inse skillnaden mellan de båda”.
* Sätt upp mål med ditt arbete. Vi människor mår bra och känner tillfredsställelse med att skapa och uppnå egna mål.
* Chefen. Om du är chef, kom ihåg att ditt ledarskap legitimeras av gruppen du ska leda. Coacha dina medarbetare, när de äger frågan, så kommer de att växa och ta mer ansvar. Om du är medarbetare, möjliggör för din chef att vara en god ledare.

Arbetsmiljön är viktigare än lönen!

Läst på text TV 2 maj 2010:
Var tredje svensk och nästan varannan ung person anger bättre arbetsmiljö som den viktigaste arbetslivsmiljöfrågan skriver Göteborgsposten och hänvisar till en Sifoundersökning.
Det är viktigare än lönen, arbetstiden och pensionsåldern. Det är ett mycket intressant resultat, säger Annika Härenstam professor vid Göteborgs universitet. Starkast är stödet för arbetsmiljön bland unga människor, där 47 procent tycker att den är viktigast. Enligt Härenstam har arbetsmiljön blivit den bortglömda arbetslivsfrågan.
Som sagt:
Det är dags att se skogen TROTS alla träd!
Idag är det legitimt att gå till en coach!
I morgon kommer det att vara legitimt att arbeta med gruppcoachning för att utveckla arbetsgruppen!