Tack för en fantastiskt bra artikel!

I förra veckan kom tidningen för svensk läkemedelsindustri, Pharma Industry ut med en fem sidor lång artikel om min bok ”Att coacha grupper”. Artikeln är fantastiskt bra! Rubriken är ”Dags att ta steget från individuell coachning till COACHNING AV GRUPPER”.
Inledningstexten är följande: I dag är det helt legitimt att gå till en professionell coach för att få hjälp med att utveckla sin egen potential. Många har insett att de inte behöver ha problem för att söka hjälp med att utvecklas! I framtiden kommer fler och fler att förstå att detta även gäller för grupper, skriver beteendevetaren och coachen Carina Lätt. Det kommer att bli lika vanligt att arbeta med att coacha grupper mot deras mål, som det i dag har blivit att coacha enskilda individer, menar hon.

Trevlig Midsommar!

Det här visste ni kanske inte! Före kalenderreformen som trädde i kraft 1953 inföll midsommardagen i Sverige den 24 juni, på Johannes Döparens dag. Efter reformen blev midsommarhelgen en rörlig helg, då midsommardagen alltid är förlagd till närmast liggande lördag. Det betyder att den kan infalla under tiden 20 – 26 juni. Bakgrunden till kalenderreformen 1953 var en strävan att öka helgledigheten genom att skapa en dubbelhelg under sommaren respektive hösten. Införandet var inte helt friktionsfritt!

TREVLIG MIDSOMMAR!