Det är så utvecklande och givande att arbeta som kursledare!

Idag avslutades en tvådagars utbildning som så många gånger förr varit helt fantastisk! Denna grupp bestod av 13 kursdeltagare, varav fem kom från organisationen KRIS (Kriminellas revansch i samhället), och övriga var chefer på olika nivåer från olika företag. Killarna från KRIS satte sig först tillsammans, men eftersom jag varit med om detta förr, så visste jag hur jag skulle hantera situationen. (En gång hade jag en kursgrupp med 16 deltagare, där 8 av kvinnorna visade sig vara beslöjade muslimer). Redan före inledningsrundan frågade jag om det var några i gruppen som satt bredvid någon som de kände, och bad dem i så fall istället sätta sig bredvid några de inte kände. Sagt och gjort! Det har inte varit några protester vid något av de två uppräknade tillfällena. Tvärsom, har samtliga kursdeltagare i utvärderingen uppskattat att jag delat på dem, och alla på kurserna sagt att de förutom kursinnehåll lärt sig något annat helt nytt som de inte förväntade sig få ut av kursen innan. Lovar, jag njöt, när jag såg hur omtanke och förståelse ökade mellan de olika grupperna under kursdagarna! Att idag när vi skulle skiljas åt se dessa killar från KRIS och företagsledarna ge varandra riktiga björnkramar! That made my day!