Vad ångrar människor mest på dödsbädden?

Enligt boken ” The Top Five Regrets of the Dying” är det vanligaste att vi människor ångrar att vi inte har uppfyllt våra drömmar. Att vi lyssnat på andra människor genom hela våra liv och inte gjort vad vi själva vill i livet. För männen är det att de önskat att de inte hade jobbat så mycket. Att de inte fått se sina barn växa upp och inte fått tillbringa så mycket tid de velat med sin partner.
Många människor önskade att de varit gladare. Att de förstått, att känna glädje, är ett val man kan göra i livet, i stället för att sitta fast i gamla hjulsprår.
Fråga: Vad kan vi, som inte vet när våra liv ska sluta, lära oss av detta?