Dags att ta steget från individuell coaching till coaching av grupper!

I dag coachar chefer själva sina medarbetare, och det är helt legitimt att gå till en professionell coach för att få hjälp med att frigöra och utveckla sin potential. Många har insett att de inte behöver ha problem för att söka hjälp med att utvecklas! I framtiden kommer fler och fler att förstå att detta även gäller för grupper.  Det kommer att bli lika vanligt att arbeta med att coacha grupper mot deras mål, som det i dag har blivit att coacha enskilda individer. Skillnaden mellan att coacha enskilda individer och att coacha grupper är att Du i individuell coachning arbetar med individen i fokus, medan Du när du coachar en grupp har gruppen i fokus. Det medför att Du måste engagera alla i gruppen och se vad som händer med var och en. Vad som händer i gruppen är lika viktigt, som vad som händer med personerna som ingår i gruppen. För att förstå det som händer i gruppen behöver Du ha kunskap om grupprocesser och grupproller. När du coachar grupper är det viktigt att stanna upp mellan varven och stämma av att alla är med på tåget. Det är viktigt att samtliga i gruppen har förtroende för att Du kan hantera situationen. Om det inte känns bra, måste Du göra gruppen uppmärksam på att det är något som inte stämmer. Gruppen sitter med svaret! De har ansvaret för det egna lärandet och engagemanget. Vem kan coacha en grupp? Det finns fördelar och nackdelar både med att som ledare själv coacha gruppen och att ta in en extern gruppcoach. Fördelen att som ledare själv coacha gruppen är att Du mellan gruppcoachningstillfällena har större möjlighet än en extern gruppcoach att följa upp gruppdeltagarnas hemuppgifter och stödja gruppens utveckling i vardagen. Arbetsgruppen kan ses som ett system och det är lättare att skapa bestående beteendeförändringar om alla delar i systemet samtidigt arbetar med sina förändringar. Nackdelen kan vara att du som ledare har en gemensam historia med gruppen och har olika relationer till gruppens medlemmar, vilket kan hindra Dig att fullt ut anta gruppcoachrollen. Den stora fördelen med att ta in en extern handledare är att han eller hon har bred kunskap om andra organisationer och är van att arbeta med att coacha grupper, är opartisk och dessutom säkerligen vågar uttrycka det som ingen internt i organisationen vågar säga (djävulens advokat). Oavsett om Du tar in en extern coach eller coachar gruppen själv är kompetensen och förmågan att bygga förtroende det som är mest värdefullt. Varför det är viktigt att coacha arbetsgruppen? En av de vanligaste modellerna för gruppdynamik är FIRO-modellen (fundamental interpersonal relations orientation) som utvecklades av den amerikanske psykologen Will Schutz. Enligt modellen genomgår en grupp tre huvudfaser – tillhöra, rollsökning och öppenhet – under sin utveckling mot enighet och effektivitet. Faserna kännetecknas av gruppmedlemmarnas vilja att tillhöra gruppen, finna sin roll i den och att öppna sig för varandra. Dessa tre huvudfaser upprepar sig den tid gruppen består. En grupp som befinner sig i fasen öppenhet är cirka nio gånger effektivare än en grupp som befinner sig i fasen tillhöra. Det finns med andra ord en stor utvecklingspotential i grupper! Det coachande ledarskapet är här för att stanna. För att öka lönsamheten och motivera medarbetarna måste framtidens ledare arbeta coachande, det vill säga med processer för att frigöra och utveckla medarbetarnas egen potential  Eftersom coachning i många fall har visat sig vara en mycket framgångsrik metod för enskilda individers utveckling är det nu dags att överföra den kunskapen även i arbetet med utveckling av grupper.

Beställ boken idag!

Hallå ”gubbs” det är dags att ni släpper in oss duktiga och kunniga kvinnor i styrelserna!

Läste i morse att Peter ”Poker” Wallenberg Jr, sitter med i 24 styrelser för bolag som Investor och Scania. Han är också ordförande i FAM-företaget som förvaltar Wallenbergsstiftelserna, samt driver Nya Grand hotell i Stockholm.
Hur många styrelseuppdrag kan en man ha, för att bolagen ska slippa ta in oss duktiga och kunniga kvinnor i styrelserna?
Bolagens bolagsstämmor börjar nu i mars, och om de inte på frivillig väg ser till att upp till 30 procent är kvinnor i styrelserna till år 2015 och 40 procent till år 2020, så kommer det med största sannolikhet bli en lagstiftning i frågan.
För att undvika en sådan lagstiftning har nu flera börsjättar gått samman och arbetat fram ett tvåpunktsprogram, som dels går ut på att upprätta en europeisk databas över kvinnor som är kvalificerade för styrelseuppdrag, dels sätta upp konkreta mål för ökad jämställdhet i dessa bolags ledningsgrupper och redovisa resultatet årligen”.

I Sverige, det mest jämställda landet i världen, avvaktar Svenskt Näringsliv!
”WHAT SAYS IN THE SAUNA, STAYS IN THE SAUNA……………

För att någon förändring ska ske kommer nu Kompetenslistan, där 300 kvinnor (bl a undertecknad) som är vana styrelserepresentanter och intresserade av styrelsearbete, att marknadsföras. Tanken är att göra en ”match-making” av kandidater till bolagens profiler. Representanter från bolagen och intresserade från Kompetenslistan kommer att träffas på en ”speed-dating”, för att där se om man passar ihop för varandra eller ej.

Tack Jan Rejdnell, som håller i det här, vi kvinnor behöver verkligen lite manskraft i denna för bolagen viktiga fråga!

Behöver du tillgång till ett arbetsrum eller en kurslokal i sommar?

Det finns många skäl att hyra ett arbetsrum, eller en kurslokal i sommar.
Kanske du behöver tillgång till ett rum centralt i Stockholm för att hålla kurser eller möten.
Kanske du arbetar med kroppsterapi, och behöver hyra rum per timme, halvdag eller heldag.
Kanske du, när barnen är lediga, behöver tillgång till ett arbetsrum, där du ibland kan sitta och skriva på din bok.
Kanske du arbetar som mäklare, och behöver ett rum, i samband med avtalsöverlåtelser.

Företaget ”Livsnycklar”, på Åsögatan 155 hyr under sommaren ut rum.
Det finns 4 st rum, 11-12 kvm, utrustade för samtal med fåtöljer, små bord, whiteboard, papper, kritor och tillgång till cd-spelare. Två av dessa har dessutom nya massagebänkar, och ett av de andra en bädd för avslappningsövningar o dyl.
Vidare så finns ett något större rum (ca 18 kvm) lämpat för kurser och grupper. Detta rum är bl.a. utrustat med whiteboard, blädderblocksstativ, 37 tums platt-tv – som kan kopplas till egen dator för olika typer av presentationer – och ett konferensmöblemang som är ihopfällbart.

Kontakta Görel Enegren på tfn: 070- 469 79 00 alt maila livsnycklar@gmail.com