Ambassadörer för kvinnors företagande – en kvinnofälla?

Jag är ambassadör för kvinnors företagande! Bakgrunden till att jag för ett par år sedan anmälde mig till detta obetalda uppdrag, var att jag vet, att det finns massor av duktiga kvinnor, med enorma kunskaper, som är osäkra på hur man startar ett företag, och har svårt att konkurrera med männen. Som framgångsrik företagare och kvinna, ansåg jag det vara min skyldighet att ställa upp för mina medsystrar! Syftet med uppdraget är enligt Regeringskansliets egen information, hämtad på nätet, att bidra till ökade kunskaper om vad företagande innebär och inspirera andra att se företagande som ett möjligt val och ett sätt att förverkliga idéer. Ambassadörerna förväntas inte arbeta för och stödja regeringens politik, utan drivkraften ska vara att vilja dela med sig av sina erfarenheter och inspirera andra.

Under årens lopp har jag deltagit på ett antal gemensamma träffar, där jag snabbt insett att projektet i första hand handlar om att vi kvinnor, som driver företag, utan ersättning skall gå ut i skolorna och försöka göra våra ungdomar till entreprenörer och egna företagare. Undrar om det skulle vara möjligt att starta Ambassadörer för manligt företagande, där männen gick ut i skolorna, och helt idéellt skulle sprida information om sitt eget företagande.  Undrar om det skulle gå att exportera idén till andra länder?  Vad tror du?

Alla ni underbara, duktiga kvinnor, jag ställer mer än gärna upp för er, men det här ställer jag inte upp på!!!