Är du intresserad av att ingå i ett Chefsnätverk?

!cid_436CB301-5BB3-47F1-B9D1-674399D9CFE7@lan
Året är snart slut. Insatser och aktiviteter ska gås igenom och utvärderas för att vårens aktiviteter ska kunna planeras.
I Stockholm blir det i vår fyra Chefsnätverk för KFOs medlemmar. Tre för de mindre verksamheterna och ett nätverk för de större verksamheterna (minst 10 anställda).
Vi undersöker just nu också möjligheterna att starta upp ett chefsnätverk för KFOs medlemmar i Göteborg.
Under februarimånad kommer Chefskonsulten att starta ett chefsnätverk för SEFIFs medlemmar i Stockholm.
Förutom dessa nätverk driver Chefskonsulten ett öppet nätverk, som vänder sig till alla på arbetsmarknaden som är i ledande position. Chefskonsultens motto: Hög kvalité till låga kostnader!

INTRESSERAD AV ATT INGÅ I ETT CHEFSNÄTVERK?
Kontakta Carina Lätt, tfn: 070 – 982 04 58, mail info@chefskonsulten.se

Annonser