Chefskonsultens interaktiva utbildningar

Ibland behöver du ny kunskap, men kan av olika skäl inte resa och avsätta hela utbildningsdagar. Nu kan du genom Diploma utbildning erhålla flera av dessa utbildningar interaktivt. Chefskonsulten erbjuder två en dags utbildningar som finns med i deras kurskatalog, ”Ny som chef” och ”Konflikthantering”. Kostnaden är 1.440:-och det är du själv som bestämmer när du ska inhämta kunskapen. Du får samma utbildning, med samma attraktiva diplom.Skillnaden är att du slipper resa till utbildningsföretagets lokaler och att allt utom själva utbildningsmomenten är bort rationaliserat. Till Chefskonsultens kurser finns dessutom massor av instuderingsfrågor, extramaterial, samt möjlighet att kontakta mig som utbildare.