TV hjälper oss att bli hållbarare människor!

Under den senaste tiden har det varit en hel del diskussioner om media. Att man i tidningar, på radio och i TV i första hand berättar om katastrofer och är inriktade på problem och allt negativt som händer på vårt jordklot. Jag tycker verkligen att det stämmer, och har som beteendevetare börjat fundera över hur det påverkar våra tankar, som påverkar våra känslor, som påverkar våra beteenden.
Självklart ska media rapportera om negativa händelser, men de borde också rapportera om positiva händelser, så att det blir någon sorts balans i informationen vi får oss till livs varje dag.
I avvaktan på att detta sker, så kan jag tipsa om att det är riktig humorfrossa på TV denna höst. Det går nästan att få sig ett gott skratt varje dag i veckan. Måndag är skrattfri, men på tisdagen börjar det, då du kan se ”Sommartider” på TV3, dagen efter det visas ”Halvvägs till himlen” på TV4. På torsdagar är det skrattvila, för att du sedan ska kunna skrattladda ordentligt till helgen. Fredagskvällen startar med humorprogrammet ”SNN New” på TV4, på lördagen visas prorammet
” Svensk humor” på SVT1, och veckan avslutas med en riktig skrattfest. Först humorprogrammet ”Solsidan” på TV4, och sedan programmet ”Partaj” på TV5. Skulle du nu mot all förmodan missa något av veckans skrattskapande program, pga andra aktiviteter, så var inte ledsen. Alla programmen går att finna efteråt på Playtv, och det går även att där se flera program direkt efter varandra. Vips, så blev höstens tankar positvare, känslorna varmare och beteendet kanske färgat av något gott skämt som jag kan föra vidare till mina medmänniskor.

Annonser

Dags att ta steget från individuell coaching till coaching av grupper!

I dag coachar chefer själva sina medarbetare, och det är helt legitimt att gå till en professionell coach för att få hjälp med att frigöra och utveckla sin potential. Många har insett att de inte behöver ha problem för att söka hjälp med att utvecklas! I framtiden kommer fler och fler att förstå att detta även gäller för grupper.  Det kommer att bli lika vanligt att arbeta med att coacha grupper mot deras mål, som det i dag har blivit att coacha enskilda individer. Skillnaden mellan att coacha enskilda individer och att coacha grupper är att Du i individuell coachning arbetar med individen i fokus, medan Du när du coachar en grupp har gruppen i fokus. Det medför att Du måste engagera alla i gruppen och se vad som händer med var och en. Vad som händer i gruppen är lika viktigt, som vad som händer med personerna som ingår i gruppen. För att förstå det som händer i gruppen behöver Du ha kunskap om grupprocesser och grupproller. När du coachar grupper är det viktigt att stanna upp mellan varven och stämma av att alla är med på tåget. Det är viktigt att samtliga i gruppen har förtroende för att Du kan hantera situationen. Om det inte känns bra, måste Du göra gruppen uppmärksam på att det är något som inte stämmer. Gruppen sitter med svaret! De har ansvaret för det egna lärandet och engagemanget. Vem kan coacha en grupp? Det finns fördelar och nackdelar både med att som ledare själv coacha gruppen och att ta in en extern gruppcoach. Fördelen att som ledare själv coacha gruppen är att Du mellan gruppcoachningstillfällena har större möjlighet än en extern gruppcoach att följa upp gruppdeltagarnas hemuppgifter och stödja gruppens utveckling i vardagen. Arbetsgruppen kan ses som ett system och det är lättare att skapa bestående beteendeförändringar om alla delar i systemet samtidigt arbetar med sina förändringar. Nackdelen kan vara att du som ledare har en gemensam historia med gruppen och har olika relationer till gruppens medlemmar, vilket kan hindra Dig att fullt ut anta gruppcoachrollen. Den stora fördelen med att ta in en extern handledare är att han eller hon har bred kunskap om andra organisationer och är van att arbeta med att coacha grupper, är opartisk och dessutom säkerligen vågar uttrycka det som ingen internt i organisationen vågar säga (djävulens advokat). Oavsett om Du tar in en extern coach eller coachar gruppen själv är kompetensen och förmågan att bygga förtroende det som är mest värdefullt. Varför det är viktigt att coacha arbetsgruppen? En av de vanligaste modellerna för gruppdynamik är FIRO-modellen (fundamental interpersonal relations orientation) som utvecklades av den amerikanske psykologen Will Schutz. Enligt modellen genomgår en grupp tre huvudfaser – tillhöra, rollsökning och öppenhet – under sin utveckling mot enighet och effektivitet. Faserna kännetecknas av gruppmedlemmarnas vilja att tillhöra gruppen, finna sin roll i den och att öppna sig för varandra. Dessa tre huvudfaser upprepar sig den tid gruppen består. En grupp som befinner sig i fasen öppenhet är cirka nio gånger effektivare än en grupp som befinner sig i fasen tillhöra. Det finns med andra ord en stor utvecklingspotential i grupper! Det coachande ledarskapet är här för att stanna. För att öka lönsamheten och motivera medarbetarna måste framtidens ledare arbeta coachande, det vill säga med processer för att frigöra och utveckla medarbetarnas egen potential  Eftersom coachning i många fall har visat sig vara en mycket framgångsrik metod för enskilda individers utveckling är det nu dags att överföra den kunskapen även i arbetet med utveckling av grupper.

Beställ boken idag!

Blue Monday – Dags att motionera mera!

Enligt en artikel i Aftonbladet igår, så hävdar forskaren Cliff Arnall att tredje måndagen i januari är årets deppigaste dag. Enligt honom är skälet att det är början på en ny arbetsvecka och att många har knackig ekonomi efter julens utsvävningar. Samtidigt är det kallt och mörkt när vi kliver upp på morgonen och när vi går hem från jobbet.
I en annan tidning läser jag om forskningsprojektet Regassa, som undersöker om det finns ett samband mellan mildare depression, ångest, ohälsa, och motion. De rekommenderar förutom beteendeterapi på nätet motion.
Framför oss har vi oxveckorna, som ger oss alldeles för lite sol och ljus. Var rädd om din psykiska hälsa, arbeta förebyggande. Mina överlevnadstips: Låt adventstjärnorna och ljusstakarna fortsätta att lysa upp ditt hem. Tänd levande ljus vid varje måltid. Vistas ute så mycket som möjligt när det är ljust. Motionera, ju mer desto bättre! Lovar, det vänder snart! Håll ut!

Dags att göra klassiska manssysslor jämställda!

Män diskar och städar allt mer – nu är det hög tid att göra även det klassiska mansgörat jämställt!
Teknikbloggaren Karin Adelsköld har idag uttalat sig om denna viktiga aspekt i jämställd hetsdebatten, som tills idag helt missats. Enligt henne lägger idag männen mer tid på diskning och städning, medan kvinnorna inte lägger mer tid på att spika eller meka med bilen. Hur kan vi kräva att män tar över traditionellt kvinnliga sysslor om inte vi gör manliga sysslor?
Jag håller med Karin av egen erfarenhet. I vårt hem är det mannen i huset som lagar mat och tvättar. Dessutom gör han de klassiska manssysslorna även på landet och i vårt fritidsliv. Exempelvis sätta upp solenergiaggregatet i stugan, sätta upp hyllor, hugga träd, ansvara för veden, i och uppläggning av båten, flytta bojstenen mm. mm.
Förr borrade och spikade jag alltid, men sedan maken kom in i mitt liv för över 20 år sedan har jag inte ens hållit i en borr!
Jag skäms! Det är hög tid att ta fram borren och hammaren igen!

Vad krävs av en statsminister då ett land känner kollektiv sorg?

Som statsminister är du regeringschef. Den person som jag anser borde framstå som en enande kraft i en nation, som har kollektiv sorg. Fredrik Reinfeldt du ställde dig inte i spetsen för den kollektiva svenska sorgen efter terrosristdåden i Norge! Du deltog inte i ceremonin i Norska kyrkan i Stockholm! Du deltog inte i manifestationen som SSU arrangerade på Sergels torg i Stockholm till minne av de som drabbats av terrordåden i Oslo!
Det här handlar inte om partipolitik. Detta är något mycket större och har att göra med grundläggande värden i vårt samhälle.
Norge är en nation som Sverige var i union med till 1905. De talar ett språk som ligger så nära svenska att det inte krävs översättning för att förstå vad som sägs. I Oslo med omnejd jobbar vintertid omkring 300.000 svenskar. Norge är Sveriges näst största exportland.
När detta brodersland drabbas av sin värsta kris sedan tyska ockupationen på 1940-talet är du som Sveriges statsminister i stort sett frånvarande.
Vi svenskar har en kollektiv sorg och vi behöver en enande kraft!
Ta ditt ansvar! Du måste känna av opinionen!

Obamas tänkvärda ord i Tucson

Det är viktigt att stanna upp en stund och försäkra sig om att vi talar med varandra på ett sätt som läker, och inte på ett sätt som sårar.

Dessa ord kom strömmande ur radion en tidig morgon i början av året. Jag funderade mycket på orden. Hur viktigt det var, det han sa, men även hur viktigt det är att vi även lyssnar ordentligt på varandra. Att vi inte bara hör, utan lyssnar med den andra personen i centrum. Det finns så många olika sätt att lyssna. Vi kan lyssna efter sakinnehåll. Vi kan lyssna efter uppmaningar. Vad vill han/hon att jag ska göra? Vi kan lyssna utifrån vår relation med den som pratar. Vi kan lyssna helt utifrån oss själva i centrum, men vi kan också träna oss på att lyssna efter avsändarens inre behov. Glöm inte! Vi är sällan solar i varandras liv! Vi har så fullt upp med oss själva! De flesta konflikter handlar om missförstånd. Få människor vill andra människor något ont!