Coachning eller coaching?

Man kan antingen skriva och säga coachning och gruppcoachning, eller coaching och gruppcoaching. Vän av ordning kanske frågar sig vad som är det korrekta. Det finns ingen lag som bestämmer det, men Chefskonsulten har bestämt sig för att använda sig av orden coachning och gruppcoachning som rekommenderas av Språkrådet, Institutet för språk och folkminne.

I deras frågelåda kan man läsa följande:

fråga
På engelska heter det ju coaching, doping, dumping, mobbing Varför skall vi göra om det till coachning, dopning o.s.v?

svar
Substantiv till verb bildas i svenskan normalt med hjälp av -ning , t.ex. löpa – löpning.

Ofta lånar vi först in verbsubstantivet, t.ex. mobbing. Snart har vi behov av verbet, mobba. Så fort vi har verbet är det naturligt att ge det tillhörande verbsubstantivet den form som verbsubstantiv har, alltså mobbning. Det skall därför heta:

coacha: coachning, dopa:dopning, dumpa:dumpning, jogga:joggning, mobba:mobbning