Coachning

coachning2Coachning handlar om att ta sig dit man vill från där man är!

Coachning är ett kraftfullt redskap, som ger både nya insikter och perspektiv. Med coachning kan man övervinna de mentala begränsningar som håller tillbaka utvecklingen och istället hitta kraften att åstadkomma saker som man kanske inte ens trodde var möjliga.

Coachningens hörnstenar är medvetande, valmöjligheter och förändring. Det handlar om att hjälpa individer och grupper att tydliggöra sina mål och få insikt om vad som krävs för att ta sig dit.

Chefskonsulten erbjuder:

  • enskild coachning
  • individuell coachning i grupp
  • gruppcoachning.

Läs mer om coachning på Chefskonsultens webbplats

Under våren 2009 kommer boken Att coacha grupper ut på Liber förlag. Författare är Chefskonsultens grundare, Carina Lätt. Boken ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper om hur du kan arbeta med ”gruppcoachning” och ”individuell coachning i grupp” på bästa och effektivaste sätt.

Utbildning – Lär dig att coacha grupper

Utbildningen vänder sig både till dig som är ledare och till dig som vill komplettera din utbildning med gruppcoachkompetens. Syftet med utbildningen är att ge dig både teoretiska och praktiska kunskaper om hur du ska kunna coacha grupper på effektivaste sätt.
Utbildningen kan beställas för att ges inom en organisation eller ett företag. Den ges även som öppen kurs och kursstart meddelas under öppna kurser.

Chefskonsulten kan coachning

Carin Lätt är chefscoach och konsult med HR-inriktning. Internationellt certifierad coach ACC, Beteendevetenskaplig högskoleexamen och vidareutbildning inom KBT. Hon har mångårig erfarenhet som konsult inom personalområdet, arbetsledarerfarenhet, erfarenhet från ledande position inom kooperativ samt som utvecklingsledare för chefer i privat och offentlig sektor.

Carina Lätt coachar regelbundet individer och grupper. Hon har även utbildat hundratals ledare i coaching inom chefsorganisationen Ledarna, och är ansvarig för ett flertal chefsutbildningar, bl a coachning inom KFO – en av landets största arbetsgivarorganisation.

Chefskonsulten har förutom egen företagskompetens även tillgång till ett nätverk av certifierade och erfarna coacher.

Ring eller maila Chefskonsulten idag!

Chefskonsulten
Reimersholmsgatan 41
117 40 STOCKHOLM
Telefon: 070–982 04 58
E-post: info@chefskonsulten.se

Annonser