Aktuella kurser på KFO våren 2017

.

Chefskonsulten erbjuder utbildningar inom ledarskap för såväl nya som erfarna ledare.

.Varje utbildning läggs upp i samråd med uppdragsgivaren för att deltagarna ska kunna tillämpa sina nya kunskaper och erfarenheter i vardagen.

Flertalet av Chefskonsultens ledarutbildningar erbjuds regelbundet inom arbetsgivarorganisationen KFO och meddelas på deras webbplats.

Ett antal utbildningar erbjuds även som öppna kurser.

Chefskonsulten erbjuder medlemmar inom KFO:

Kursen: Ny som chef

Stad:  Göteborg

Datum: 27 – 28 mars

Stad:  Stockholm 

Datum: 9-10 maj

Utbildningen hjälper Dig att hitta Din nya yrkesroll. Du blir tryggare genom att under två dagar få träna ett antal grundläggande chefsverktyg och lära känna hur du själv fungerar som ledare. Utbildningen bygger på kursledarens bok ”Ny som chef-Ny som ledare”.                                                                                            Upplägget följer den process som en ny ledare genomgår, och för att kunna anpassa utbildningen efter var och ens behov består gruppen av högst 15 deltagare.  Kursen bygger på relevant  forskning och vetenskap samt på kursledarens egna reflektioner och erfarenheter. Steg för steg förmedlas tips, råd och kunskap.

Kursen: Ledarskap och personlig utveckling – Hållbart ledarskap

 Stad: Malmö

Datum: 24 – 25 april

Stad: Stockholm

Datum: 30 – 31 maj

Kursen är upplevelsebaserad och kräver att du genomgått en grundläggande chefsutbildning, eller har varit ledare under en längre tid och skaffat dig erfarenheter i ditt ledarskap.
Målet med kursen är att du ska kunna fördjupa dina kunskaper avseende ditt eget ledarskap och finna din personliga modell för utvecklande ledarskap. Utbildningen ger dig perspektiv på dig själv och ditt ledarskap i aktiv gemenskap med andra erfarna ledare. Kursen är utarbetad utifrån kursledarens bok ”69 tips på hur du blir en hållbar ledare”. Intresseanmälan görs till Camilla Andersson, kursansvarig på KFO. Telefonnummer: 08-702 54 31, mail camilla.andersson@kfo.se

Det svåra samtalet

Alla måste vi ibland genomföra besvärliga eller svåra samtal. Denna kurs lär dig metoder och konkreta tips, så att du kan agera på ett konstruktivt sätt när du måste diskutera något av känslig eller besvärlig natur.

Konflikthantering

Onödiga konflikter tar stor energi från arbetet. För att framgångsrikt hantera konflikter behövs teoretiska kunskaper och praktiska metoder. Genom att lära sig hur och varför konflikter uppstår kan man lättare ta itu med dem på ett tidigt stadium.

Arbetslagsledarutbildning

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap och förståelse för ledarrollen, arbetslagsledarens roll och hur ett ledarskap påverkar verksamheten. Arbetslagsledarna kommer under de två utbildningsdagarna att ha möjlighet att identifiera starka och svaga sidor hos sig själva för att kunna utveckla det egna ledarskapet.

Utbildningen riktar sig i dag till arbetslagsledare inom skolan. Kontakta gärna Chefskonsulten om du är intresserad av att vi utvecklar en arbetslagsledareutbildning inom ditt område.

Coachande ledarskap – Lär dig grunderna i coachning (Se öppna utbildningar)

En tvådagars intensivutbildning där du får både teori och praktik i hur du som chef kan använda dig av coachning i ditt ledarskap. Utbildningen ger dig en tydlig och enkel process att följa, effektiva verktyg att använda och praktisk träning av dina nyvunna färdigheter.

Lär dig att coacha grupper

Utbildningen omfattar två dagar och vänder sig både till dig som är ledare och till dig som vill komplettera din utbildning med gruppcoachkompetens. Syftet med utbildningen är att ge dig både teoretiska och praktiska kunskaper om hur du ska kunna coacha grupper på effektivaste sätt.

Specialinriktad coachutbildning för personalansvariga

Den här utbildningen ger Dig praktiska verktyg för att veta hur Du kompletterar det nuvarande personalarbetet med ett coachande förhållningssätt och coachningsamtal i organisationen.
Efter denna 3-dagarsutbildning kommer Du att ha ett coachande förhållningssätt och kan genomföra samtal som uppkommer inom personalområdet på ett coachande och professionellt sätt.

Seminarier och föreläsningar

Är du intresserad av seminarier och föreläsningar inom HR-området och coachning kontakta Chefskonsulten. Vi skräddarsyr insatsen åt Er!

Chefskonsulten
Reimersholmsgatan 41
117 40 STOCKHOLM
Telefon: 070–982 04 58
E-post: info@chefskonsulten.se